Prevádzokvateľ:

PROGRES, s.r.o KOŠICE
Amurská 9
040 12
Košice
IČO : 44 734 085
Zapísaný v ORSR : oddiel sro, zložka 23725/V, Okresný súd Košice

Prevádzka :

Letné kúpalisko Medzev
Štóska 182
044 25
Medzev